Valls per la Llengua

Projecte de ciutat

Valls per la Llengua és un espai de cooperació del teixit associatiu vallenc per promoure l’ús social del català. Promogut per la Comissió de Llengua de l’Institut d’Estudis Vallencs, hi participen 70 entitats de la ciutat.

Què volem

Els objectius de Valls per al Llengua són augmentar l’ús social del català a la ciutat i ampliar el consens social a favor de la llengua.

Per això impulsem projectes en aquesta direcció, els resultats dels quals avaluem cada any en les Jornades Valls per la Llengua.

Com ens organitzem

Valls per la Llengua es reuneix de manera periòdica en ple per prendre decisions estratègiques i organitzatives generals. També té un canal permanent d’informació amb un representant de cada entitat.

D’altra banda, els projectes són impulsats per comissions, on participen els representants d’entitats que s’hi volen implicar.