Valls per la Llengua

El teixit associatiu de Valls sempre ha estat un espai de participació ciutadana i de socialització que, des de l’àmbit d’activitat propi, ha treballat per millorar el benestar de les persones i el progrés de la ciutat i de la societat en general. En aquest sentit, les entitats vallenques hem mostrat de manera continuada el nostre compromís amb la llengua catalana com a eina de cohesió social i com a element d’identitat compartida, més enllà dels orígens de cada persona.

Sabem que l’ús social del català està en retrocés, per motius complexos. Si bé la causa principal d’aquesta situació és la minorització que ha patit i pateix la llengua catalana per motius polítics, els canvis demogràfics recents han empitjorat els indicadors d’ús social del català. El descens en alguns d’aquests indicadors, com els de llengua habitual, han fet que experts en sociolingüística hagin encès els llums d’alerta i que ja es comenci a parlar d’emergència lingüística.

Som conscients que només hi ha una sortida per revertir aquesta situació, que és que hi reaccionem de manera col·lectiva. Les institucions públiques han de ser el principal motor d’aquesta reacció, perquè així els correspon. Però en una situació tan delicada com l’actual és imprescindible la implicació de tots els agents socials i, també, de la mateixa ciutadania a escala individual. Les entitats vallenques, doncs, volem fer la part que ens toca i ser proactives en la promoció de l’ús social del català.

Per això ens proposem treballar per ampliar el consens social a favor del català i ens comprometem als punts següents:

  • Articular un espai de cooperació del teixit associatiu que, en forma de taula de coordinació, promogui la millora de l’ús social del català a Valls.
  • Activar unes línies de treball des d’aquest espai per impulsar actuacions a la ciutat i també, en la mesura que sigui possible, a les entitats respectives.
  • Fer el seguiment d’aquestes línies de treball a través d’unes jornades anuals sobre l’ús social del català a la ciutat.

Valls, 3 de desembre de 2021

.