Valls per la Llengua

Ho accepto
maaccepto

Us informem que les vostres dades seran tractades per l’Institut d’Estudis Vallencs, que garanteix les mesures de seguretat i confidencialitat requerides per la normativa de protecció de dades aplicable.

INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS
Jaume Huguet, 1
43800 VALLS
NIF G43055284

La finalitat del tractament és la gestió dels participants en la campanya Convit de Sant Jordi 2022 de Valls per la Llengua.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades s’han de conservar mentre duri aquest consentiment.
Les categories de dades de les quals es disposa de la persona interessada són les que la persona facilita a través del formulari.

Les dades només són accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’IEV que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del lloc de treball. Les dades no es poden cedir a tercers, i tampoc no se’n poden fer transferències internacionals.

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que vulgui participar en el Convit de Sant Jordi 2022 de Valls per la Llengua. Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.